WYDANIE ONLINE

Klasyfikując dane wydatki jako strukturalne, należy pamiętać, że mogą to być wyłącznie środki pochodzące z budżetów krajowych. Mogą być nimi więc wkłady na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, ale także wydatki na realizację zadań, na które można było uzyskać dofinansowanie unijne. Dane kwoty muszą też być faktycznie wypłacone. Powinny też służyć rozwojowi jednostki.

czytaj więcej »

wiper-pixel