WYDANIE ONLINE

Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS czy zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych – takie działania lub zaniechania mogą spowodować, że osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami jednostek oświatowych lub wychowawczych mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel