WYDANIE ONLINE

Jednostki oświatowe i wychowawcze powinny ewidencjonować wartość wypłaconej trzynastki w roku, za który przysługuje pracownikowi. Wynika to z zasady memoriału, zgodnie z którą w księgach rachunkowych należy ujmować wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

czytaj więcej »

wiper-pixel