WYDANIE ONLINE

Jedną z podstawowych form realizacji obowiązków jednostek oświatowych i wychowawczych wynikających z prawa bilansowego jest terminowe i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku. W praktyce przedstawiciele służb finansowo-księgowych popełniają wiele błędów w tym zakresie. Polegają m.in. na nieprawidłowym rozliczeniu różnic, braku korekty kosztów, pomijaniu wartości zerowych czy niepoprawnym kompensowaniu niedoborów nadwyżkami.Inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki oświatowej lub wychowawczej przeprowadza się na mocy zarządzenia wewnętrznego kierownika. Jej celem jest ustalenie faktycznego stanu pasywów i aktywów, a następnie:

czytaj więcej »

wiper-pixel