WYDANIE ONLINE

Polityka rachunkowości to dokument, który wymaga systematycznej aktualizacji. Wprawdzie odpowiada za to kierownik jednostki, to jednak praca merytoryczna z tym dokumentem należy do głównego księgowego. Sprawdź, jakie obowiązkowe i dodatkowe elementy powinna zawierać polityka rachunkowości Twojej jednostki.

czytaj więcej »

wiper-pixel