WYDANIE ONLINE

Zakończenie roku budżetowego jest procesem bardzo czasochłonnym. W jednostkach budżetowych to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego trzeba się starannie przygotować. Kierownik jednostki już kilka miesięcy przed zakończeniem roku powinien zaplanować związane z tym czynności, których realizacja zapewni poprawne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sprawdź, o jakie zadania chodzi.

czytaj więcej »

ZUS weźmie na siebie odpowiedzialność za rozliczenia składek. Ma to zapobiec błędom w ustalaniu podstawy wymiaru składek, a także pozwoli szybciej przyznawać zasiłki, emerytury i renty. Taką informację możemy przeczytać na stronie www.zus.pl.

czytaj więcej »

Pracodawca (jednostka budżetowa) płacący podatek i świadczenia z ubezpieczenia społecznego może z tego tytułu otrzymać zryczałtowane wynagrodzenie od urzędu skarbowego lub od zakładu ubezpieczeń społecznych, tzw. prowizję PIT-4 i ZUS. Sprawdź, jak je zewidencjonować oraz ująć w sprawozdaniu Rb-27S.

czytaj więcej »

Panujący obecnie w Polsce stan epidemii wpływa również na rozliczanie świadczeń z ZFŚS. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na zwiększony limit świadczeń objętych przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, ponieważ mogą rzutować na rozliczenia PIT-11 za 2020 rok. Jeśli pracodawca zmieni rodzaj przyznawanych świadczeń, odpowiednie zapisy muszą się także znaleźć w regulaminie ZFŚS.

czytaj więcej »

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy placu zabaw przy szkole podstawowej. Przebudowa należy do zadań własnych gminy i służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

czytaj więcej »

Dane w zakresie dotacji, jakie otrzymują szkoły na zakup podręczników wykazywane są w sprawozdaniu budżetowym Rb-50. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, sporządzając to sprawozdanie.

czytaj więcej »

wiper-pixel