WYDANIE ONLINE

Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych to proces, który wymaga nie tylko znajomości przepisów ustawy Pzp, ale przede wszystkim wiedzy praktycznej. W toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający napotyka liczne problemy, których sposób rozwiązania nie został uregulowany w ustawie Pzp w sposób jasny i przejrzysty. Mając dodatkowo na uwadze, że wykładnia poszczególnych regulacji ustawowych budzi kontrowersje tak w doktrynie, jak i wśród orzeczników Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), określenie bezpiecznej ścieżki procedowania wydaje się niezwykle istotne. W tym wydaniu krok po kroku przeprowadzimy Cię przez procedurę zakupową od przygotowania do realizacji zamówienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel