WYDANIE ONLINE

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w obszarze finansów jednostki oświatowej jest błędna klasyfikacja budżetowa wydatków. W praktyce najwięcej wątpliwości budzi kwestia klasyfikacji wydatków  na pomoce dydaktyczne, czy też dokonywanie wydatków nieujętych w planie finansowym a także dokonywanie zakupów bez zachowania procedur dotyczących zamówień publicznych. Niestety błędów w zakresie gospodarowania finansami jest znacznie więcej. Praktyczne omówienie 12 najczęściej występujących w praktyce znajdziesz w tym wydaniu. Zapraszam do lektury.

czytaj więcej »

wiper-pixel