WYDANIE ONLINE

Sporządzając miesięczne sprawozdanie RB 27S, warto zwrócić szczególną uwagę na okres sprawozdawczy za który przygotowywane jest sprawozdanie, oraz wykazywanie danych w  kolumnach 9 i 10. Warto przy tym pamiętać, by w kolumnie „Należności” nie wykazywać należności długoterminowych.

czytaj więcej »

Sprawdź, ile w tym roku wyniesie budżet na doskonalenie zawodowe nauczycieli, nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego.

czytaj więcej »

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przysługuje na każde dziecko objęte tym wspomaganiem – bez względu na to, czy dołączyło do grupy na początku, czy też w trakcie miesiąca.

czytaj więcej »

Na skutek poprawek Senatu RP nauczyciele mają dostać podwyżki na podstawie nowej kwoty bazowej z wyrównaniem od stycznia, a nie od września 2020 roku. Odmrożony ma też zostać odpis na ZFŚS dla nauczycieli. Sprawdź pozostałe zmiany Senatu w ustawie okołobudżetowej.

czytaj więcej »

Z planu kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2020 rok wynika, że jednostki oświatowe zostaną skontrolowane m.in. w zakresie organizacji czasu pracy nauczycieli, dostępności do finansowanej ze środków publicznych opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży. Sprawdź, co jeszcze sprawdzi NIK.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy kupując materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w tym samym oddziale, można przeznaczyć różne kwoty dla poszczególnych uczniów? W sumie kwota dotacji dla oddziału się zgadza.

czytaj więcej »

wiper-pixel