WYDANIE ONLINE

Praca księgowego to nie tylko realizowanie codziennych obowiązków, ale również śledzenie zmian w przepisach. Skorzystaj z naszego zestawiania nowości w prawie i bądź na bieżąco.

czytaj więcej »

Obowiązujące od stycznia 2020 roku nowe wzory deklaracji PIT mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2019 roku. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Sprawdź, kto i w jakich warunkach może zostać zwolniony z tych opłat.

czytaj więcej »

Plan finansowy stanowi dokument otwarty. Może on w ciągu roku budżetowego podlegać zmianom. W celu dostosowania wielkości planowanych, do rzeczywistych potrzeb jednostek oświatowych realizujących plan finansowy. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jeżeli zgodnie z regulaminem wnioski o pomoc finansową można składać do określonego terminu, to pracownik zatrudniony po tym terminie, nie jest uprawniony do złożenia tego wniosku.

czytaj więcej »

Jeżeli zgodnie z regulaminem wnioski o pomoc finansową można składać do określonego terminu, to pracownik zatrudniony po tym terminie, nie jest uprawniony do złożenia tego wniosku.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy pieniądze będące darowizną (grant), powinny wpłynąć na konto organu prowadzącego, główne konto szkoły, czy na wyodrębnione konto przy szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel