WYDANIE ONLINE

Ustalenie, czy nauczyciele i pracownicy jednostek oświatowych mają prawo do trzynastki za 2019 rok bywa problematyczne w sytuacji gdy z góry wiadomo, że okres zatrudnienia wyniósł mniej niż 6 miesięcy, albo był on przerywany różnego rodzaju nieobecnościami w pracy. Z kolei w przypadku nauczycieli zatrudnianych od nowego roku szkolnego, kluczowa jest data zatrudnienia. Wątpliwości rozwieje weryfikacja takich przypadków w oparciu o poniższe wskazówki.  

czytaj więcej »

Obowiązujące od stycznia br. minimalne wynagrodzenie za pracę jest wyższe niż kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych wynikające z ich rozporządzenia płacowego. Nie oznacza to jednak, że pracownikom samorządowym zatrudnionym w jednostkach oświatowych można płacić mniej.

czytaj więcej »

W tym roku, by ustalić maksymalną kwotę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych m.in. w niepublicznych szkołach i przedszkolach, którą można pokryć z dotacji oświatowej, trzeba będzie dokonać korekty ustalonych maksymalnych pensji w trakcie roku. 

czytaj więcej »

Rodzic nie może oczekiwać, że gmina zapewni bezpłatny dowóz lub zwrot kosztów za dojazd ucznia do szkoły innej niż obwodowa.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy wynagrodzenie za realizację projektu unijnego w ramach etatu oraz godzin ponadwymiarowych wlicza się do podstawy wymiaru trzynastki, zasiłków chorobowych z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia chorobowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel