WYDANIE ONLINE

ZFŚS budzi liczne wątpliwości – przepisy nie określają katalogu świadczeń socjalnych, ani procedury ich przyznawania. Aby uporządkować informacje, nasi eksperci odpowiedzieli na 7 wybranych pytań.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zadania z zakresu kadr i płac oraz terminy obowiązują w listopadzie i grudniu.

czytaj więcej »

Poznaj zmiany jakie wprowadza nowe rozporządzenie w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli obowiązujące od 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie zmiany wprowadzono w ustawie z 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

czytaj więcej »

Sprawdź, jakie konsekwencje grożą za wypłacanie – wbrew prawu - wynagrodzenia wyższego niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

czytaj więcej »

Dobrze zorganizowany obieg dokumentów stanowi w tym przypadku podstawę prawidłowego wywiązywania się ze swoich obowiązków przez jednostkę obsługującą, takich jak terminowe naliczanie wynagrodzeń pracownikom jednostek oświatowych, terminowe regulowanie zobowiązań zaciągniętych przez szkoły czy przedszkola oraz sporządzanie sprawozdań. Poznaj praktyczne wskazówki dotyczące obiegu dokumentacji między jednostkami.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak nie popełnić błędu zamykając rok budżetowy.

czytaj więcej »

wiper-pixel