WYDANIE ONLINE

Od listopada Split Payment będzie obowiązkowy. Ponadto wiele się zmieni w zakresie podatku VAT. Poznaj planowane zmiany i terminy ich wejścia w życia.

czytaj więcej »

Poznaj zasady problematyki związanej z nadpłatą dochodów pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Sprawdź, prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla przedszkola niepublicznego oraz niepublicznego punktu przedszkolnego poprzez refundowanie z udzielonej ww. placówkom dotacji wydatków opłaconych wcześniej ze środków niebędących dotacją.

czytaj więcej »

wiper-pixel