WYDANIE ONLINE

Od 2019 roku dotacja otrzymana na uczniów niepełnosprawnych będzie odrębnie rozliczana, aby w ramach tych środków były finansowane specjalne potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Nowe zasady wydatkowania i rozliczania dotacji nakładają obowiązek szczegółowego rozliczania wydatków. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Sprawdź, jak wygląda procedura aktualizacji podstawowej kwoty dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka lub uczestnika zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

czytaj więcej »

RIO na temat możliwości rozliczania dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w związku z zatrudnieniem, bądź współpracą z nauczycielami i specjalistami,

czytaj więcej »

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki, mają nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w samorządowych i rządowych placówkach oświatowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel