WYDANIE ONLINE

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – jak zapewnić kompletność i poprawność zapisów
Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrachunkowy. Zamknięcie ksiąg dokonywane jest w efekcie nieodwracalnego wyłączenia możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących księgi rachunkowe. Sprawdzamy, jak przygotować księgi do zamknięcia i jak zapewnić kompletność zapisów, aby uniknąć błędów.

czytaj więcej »

Pytanie: Pełnię funkcję dyrektora przedszkola publicznego - samorządowego. Czy mogę przeprowadzić i na jakich szczegółowych zasadach bilans otwarcia, przejęcia placówki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na nauczycieli, którzy uzupełniają etat w danej szkole, należy dokonywać odpisu na ZFŚS?

czytaj więcej »

Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września nastąpiła likwidacja Zespołu Publicznych Szkół, w skład której wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, a powstała szkoła podstawowa. Czy w związku z likwidacją zespołu, trzeba było zamknąć księgi rachunkowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Posiadamy zaległości z tytułu wyżywienia wychowanków za lata poprzednie. Rodzice wychowanków nie odbierają naszej poczty, wobec tego nie posiadamy pism od rodziców o umorzenie tych należności z tytułu trudnej sytuacji finansowej i życiowej (młodzież z rodzin patologicznych). W jaki sposób pozbyć się długów z ksiąg rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie:  W dniu 2 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy fakturę za gaz dotyczącą sprzedaży w styczniu 2018 r., z płatnością też wyznaczoną na styczeń. Faktura została wystawiona 23 grudnia 2017 r. Czy należy tę fakturę zaksięgować do okresu rozrachunkowego grudnia 2017 r., czy stycznia 2018 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel