WYDANIE ONLINE

Jakie konta rozrachunkowe stosować do rozliczeń stołówek szkolnych
W zależności od przyjętego sposobu gromadzenia środków jednostki działające na podstawie ustawy o systemie oświaty powinny ewidencjonować operacje związane z prowadzeniem stołówek na koncie 130 bądź 132. Księgowi rozliczający takie instytucje muszą przy tym pamiętać o konieczności stosowania kont rozrachunkowych. Poznaj praktyczne przykłady i uniknij błędów w ewidencji.

czytaj więcej »

Pracodawca administruje zbiorem danych, ale także jest zobowiązany do ochrony danych osobowych. Jeśli udostępni je albo umożliwi dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nawet nieumyślne działanie co do błędu nie stanowi przesłanki braku odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Łatwiejsze wystawianie e-zwolnień, a od połowy 2018 r. koniec z papierowymi zwolnieniami – prezydent podpisał 16 maja 2017 r. nowelizację, która wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. z wyjątkiem artykułów wykluczających wystawianie papierowych zwolnień - one będą obowiązywały od 1 lipca 2018 r.

czytaj więcej »

MRPiPS skierowało na Komitet Stały Rady Ministrów propozycję, która mówi o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r. na poziomie 2.100 zł. Byłby to pięcioprocentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel