WYDANIE ONLINE

Zasady gospodarowania majątkiem jednostki - poznaj szczegóły projektu
Kierownik podejmuje wszelkie decyzje związane z majątkiem, również dotyczące tego, które składniki mienia są przydatne, a które należy uznać za zbędne lub zużyte. Tak wynika z opublikowanego 4 kwietnia projektu rozporządzenia, który  szczegółowo określa zasady gospodarowania mieniem ruchomym. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Wydłużenie z 3 do 7 dni terminów w przypadku, gdy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy lub uzupełnić uprzednio wydane w związku z koniecznością jego sprostowania. To tylko jedna ze zmian, jaka zostanie wprowadzona do rozporządzenia w sprawie wydawania świadectwa pracy. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownik zatrudniony w firmie prowadzącej jeden z największych portali internetowych był informatykiem, zatrudnionym na stanowisku menadżera projektu. W 2011 r. po przebytej chorobie wywiązały się poważne komplikacje, które spowodowały długotrwałą niezdolność do pracy i nieobecność w niej. Do wykonywania obowiązków służbowych pracownik powrócił po około 10 miesiącach, ale przed ostatecznym powrotem do pracy wykorzystał jeszcze 10-dniowy urlop wypoczynkowy.

czytaj więcej »

Wprowadzenie 7 godzinnego dnia pracy dla rodziców opiekujących się dziećmi do 10 roku życia, a także wydłużenie godzin pracy dla kobiet w ciąży przy monitorze ekranowym maksymalnie do 50 minut w ciągu każdej godziny to zmiany, jakie mają wejść w życie jeszcze w tym półroczu. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo powinno się wyliczyć świadczenie rehabilitacyjne, jeżeli pracownikowi przyznano świadczenie 20 kwietnia 2016 r.? Czy można prosić o wyliczenie świadczenia pracownikowi zatrudnionemu z minimalnym wynagrodzeniem? Czy kwota świadczenia w nowym 2017 roku powinna być zwiększona skoro zmieniło się wynagrodzenie minimalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik urodzony 18 czerwca 1963 r. przedstawił zaświadczenie, że od 18 czerwca 1963 r. do 23 stycznia 1991 r. zbył zameldowany w miejscowości X (rodzinna miejscowość). Przedstawił także zeznanie dwóch świadków, że pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w okresie 19 czerwca 1979 do 6 sierpnia 1984 r. A także zaświadczenie, że rodzice figurowali jako właściciele gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,89 ha od 1973 r. a w 1978 r. powiększyli gospodarstwo do 7,22 ha i użytkowali wspólnie do 1992 r. Mamy również oświadczenie pracownika, że pracował w gospodarstwie rolnym od 19 czerwca 1979  do 6 sierpnia 1984 r. i że w okresie pracy na gospodarce uczył się w szkole ponadpodstawowej od 1978 do 1981 i nie korzystał z internatu. Praca na gospodarstwie stanowiła jedyne źródło dochodu.  Czy te lata należy wliczyć do okresu przepracowania? Nie dysponujemy informacją, że gospodarstwo zostało przepisane na pracownika.

czytaj więcej »

Jak księgować zaangażowanie wydatków z tytułu energii elektrycznej: gazu, usług telekomunikacyjnych. Z tymi dostawcami jednostka ma podpisane umowy. Czy jednostka powinna zaangażować całkowite kwoty? Jeśli tak, to na podstawie czego można ustalić całkowity koszt na dany rok?

czytaj więcej »

Nieprzekazanie w terminie odpisu podstawowego na odrębny rachunek bankowy, nieustalenie regulaminu lub nieuzgodnienie go z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem pracowników, ale także wydatkowanie środków na cele niezgodne z przepisami to zaniechania, które są zagrożone karą grzywny. 

czytaj więcej »

wiper-pixel