WYDANIE ONLINE

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych  jest m.in. wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z ewidencja księgową, czy wykazywanie błędnych obciążeń rachunku bankowego, bez stosowania symbolu 4990. Sprawdź, jak uniknąć błędów sporządzając kwartalne sprawozdania w 2016 roku.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego przygotował obywatelski projekt nowelizacji przepisów w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany wymaga możliwość rozdysponowania przez samorządy środków z subwencji oświatowej na cele inne niż wynagrodzenia nauczycieli, a nawet poza oświatę.

czytaj więcej »

W sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N dane powinny być prezentowane według wartości nominalnej, tj. tylko kwoty główne z pominięciem odsetek. Należności z tytułu odsetek nie są objęte sprawozdaniem Rb-N. Odstępstwem od tej zasady jest kapitalizacja, w wyniku której kwoty naliczonych odsetek powiększają kwotę główną zobowiązania lub należności – tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów (znak: NZ/W8/0657/80/MMI/08/3435). To tylko część zasad, o których należy pamiętać, sporządzając sprawozdania z operacji finansowych.

czytaj więcej »

Okoliczności stanowiące podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu danych prac, zakres prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskane efekty w wyniku zrealizowania zaplanowanych prac – to czynniki stanowiące podstawę rozróżnienia nakładów na remont i ulepszenie. Prawidłowa klasyfikacja pozwoli uniknąć błędów w ewidencji.

czytaj więcej »

wiper-pixel