WYDANIE ONLINE

Od stycznia 2016 r. zwolnienia lekarskie będą mogły być wystawiane również w formie elektronicznej. W związku z tym płatnicy składek, w tym placówki oświatowe, mają obowiązek założenia profilu informacyjnego na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Wprowadzenie e-zwolnień, tzw. e-ZLA, ma ograniczyć obieg dokumentów oraz zwolnić pracowników z obowiązku dostarczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego.

czytaj więcej »

Do zasad ogólnie obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych należy konieczność ich poprawnego sporządzania przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz przekazania ich odbiorcom w szczegółowo zdefiniowanych terminach.

czytaj więcej »

Od nowego roku pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia decydować będzie pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

Wykazane w poszczególnych wierszach sprawozdania Rb-N wielkości należnych jednostce kwot podlegają uszczegółowieniu dotyczącym poszczególnych kategorii dłużników (ukazywanych zgodnie z zakresem podmiotowym sprawozdania).

czytaj więcej »

wiper-pixel