WYDANIE ONLINE

O wyborze formy wynagrodzenia za pracę nadal decyduje pracownik. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

czytaj więcej »

1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie przepis, który nakazuje wykorzystanie dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyłącznie na pokrycie określonych wydatków. Sprawdź, jakie to wydatki.

czytaj więcej »

wiper-pixel