WYDANIE ONLINE

Zastosuj zmiany na kontach zespołu 8
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów. Nowe przepisy wprowadziły zmiany o charakterze technicznym, usuwające nieścisłości oraz dostosowujące plan kont do nowych regulacji. Prezentujemy kompendium wiedzy na temat kont zespołu 8 wraz ze zmianami obowiązującymi od nowego roku.

czytaj więcej »

Od nowego roku zmieniły się kwoty wolne od podatku dotyczące głównie świadczeń z ZFŚS. Pracownicy zapłacą podatek dopiero od nadwyżki ponad 1.000 zł wartości przyznanych świadczeń, a emeryci – 3.000 zł. Kwoty wolne od podatku zmieniły się również w innych przypadkach.

czytaj więcej »

Usługi wyżywienia świadczone na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe, przez stołówki szkolne na rzecz uczniów danej szkoły, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są bowiem ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich wyżywieniu. 

czytaj więcej »

Samorządy powinny przyjąć nowe uchwały określające tryb udzielania i rozliczania dotacji oświatowych – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. Nowe uchwały powinny obowiązywać od początku 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy weszły w życie regulacje dotyczące ograniczenia wysokości wynagrodzenia dyrektorów przedszkoli? Jeśli tak, to jaka jest maksymalna wysokość wynagrodzenia dyrektora w placówkach niepublicznych, a także w placówkach publicznych w których organem prowadzącym jest osoba fizyczna?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel dyplomowany uzyskał ocenę wyróżniającą pracy 1 czerwca 2017 r. Od kiedy należy mu przyznać 16% dodatek, o którym mowa w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych w zapisie dotyczącym art. 33, po którym dodaje się art. 33a dotyczący 16% dodatku za wyróżniającą ocenę pracy nauczyciela dyplomowanego i na jaki okres?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wynagrodzenie nauczycieli za zajęcia, zgodnie z art. 35a Karty Nauczyciela, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, należy uwzględniać w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy i ekwiwalencie za urlop nauczycieli?

czytaj więcej »

wiper-pixel