WYDANIE ONLINE

Polityka rachunkowości na 2018 rok – jakie zmiany wprowadzić
W polityce rachunkowości jednostek oświatowych należy wprowadzić z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. zmiany wynikające z nowych przepisów, w tym zasad funkcjonowania planu kont. Oczywiście najważniejsza zasadą jest dostosowanie jej do potrzeb danej jednostki oświatowej. Podpowiadamy, jak prawidłowo zaktualizować politykę rachunkowości!

czytaj więcej »

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

czytaj więcej »

Od stycznia nauczyciele nie mogą już korzystać z tzw. dni opieki na dziecko w wymiarze godzinowym, lecz wyłącznie w wymiarze pełnych dni. A co jeszcze zmieniło się w uprawnieniach rodzicielskich nauczycieli?

czytaj więcej »

Kwota 2.900,20 zł będzie wynosić od kwietnia 2018 r. kwota bazowa dla nauczycieli według projektu budżetu państwa. To wynik poprawki wprowadzonej w drodze prac legislacyjnych w Sejmie.

czytaj więcej »

Nowelizacja Karty Nauczyciela porządkuje zasady korzystania z urlopu wypoczynkowego przez osoby pełniące stanowiska kierownicze w szkołach oraz nauczycieli pracujących w szkole i przedszkolu. Jednocześnie rozszerzony zostanie katalog okoliczności uprawniających nauczyciela do urlopu uzupełniającego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można dokonywać w szkole zakupu artykułów spożywczych, np. kawy, herbaty, na potrzeby sekretariatu w celach reprezentacyjnych, związanych z obsługą interesantów, oraz w przypadku organizowanych uroczystości czy szkoleń? W jaki sposób takie wydatki księgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zaszły zmiany w zasadach wydatkowania środków na specjalną organizację kształcenia dzieci w 2018 roku? Czy w dalszym ciągu będzie można wydatki na utrzymanie budynku kwalifikować jako ww. wydatek czy tylko wynagrodzenia nauczycieli?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciele, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy, od 1 stycznia 2018 r. stracili do niego prawo? Czy w takiej sytuacji dyrektor szkoły musi wypowiedzieć warunki płacy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z początkiem roku szkolnego nauczyciel został przeniesiony do innej szkoły na własną prośbę. Czy należy mu się trzynastka w nowej placówce za 2017 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej wynagrodzenia pracowników za okres I–VIII mają być dodane do wyliczenia jednorazowego dodatku uzupełniającego z art. 30 Karty Nauczyciela i struktury zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W ośrodku szkolno-wychowawczym dokonujemy sprzedaży gazu na zasadzie refakturowania sąsiadującej z nami szkoły. Refaktury wystawiane są co miesiąc w okresie grzewczym, na podstawie wskazań licznika, natomiast faktura zakupowa za tankowanie gazu – raz na 2-3 miesiące. Z zakupionego gazu ogrzewany jest ośrodek oraz sąsiednia szkoła. Czy można odliczać 100% VAT od zakupu gazu od refakturowanych faktur za zużycie gazu, które są sprzedażą ośrodka?

czytaj więcej »

Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za 2017 rok należy sporządzić na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej. Jednostki oświatowe mają czas do 15 lutego na złożenie sprawozdania.

czytaj więcej »

wiper-pixel