WYDANIE ONLINE

Konieczność ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych szkoły wynika z przepisów rozporządzenia dotyczącego zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja prowadzona jest na kontach pozabilansowych i ma charakter pomocniczy w kontroli realizacji planu finansowego jednostki.

czytaj więcej »

W ocenie RIO prawo dokonywania kontroli działalności finansowej rady rodziców posiadają organy wewnętrzne wskazane w jej regulaminie.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przypomina jak zmieniły się zasady dotyczące NIP w nowym ustroju szkolnym.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakich zasadach placówka oświatowa może wynajmować pomieszczenia, w tym jak rozliczać i ewidencjonować wynajem.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy nowy dodatek dla nauczycieli rozpoczynających staż dostanie nauczyciel, który już wcześniej pracował; kiedy należy złożyć wniosek o jego wypłatę oraz czy trzeba go opodatkować i oskładkować.

czytaj więcej »

wiper-pixel