WYDANIE ONLINE

Konieczność ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych szkoły wynika z przepisów rozporządzenia dotyczącego zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego. Ewidencja prowadzona jest na kontach pozabilansowych i ma charakter pomocniczy w kontroli realizacji planu finansowego jednostki.

czytaj więcej »

wiper-pixel