WYDANIE ONLINE

Wysyłka PIT od 2019 roku odbywa się elektronicznie. Płatnik nie dokonuje już kalkulacji, w stosunku do ilu podatników pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego należną zaliczkę na podatek lub pobierającego zryczałtowany podatek. Sprawdź, jak aktualnie wyglądają zasady wystawiania i wysyłania PIT- ów prze placówki oświatowe.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy dodatek funkcyjny na czas pełnienia funkcji opiekuna stażu powinien być przyznawany do 31 maja, czy 31 sierpnia danego roku, w którym nauczyciel kończy staż.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 2.250 zł, a minimalna stawka godzinowa do 14,70 zł. Sprawdź, jak obliczyć czy pracownik osiąga minimalne wynagrodzenie za pracę oraz jakie konsekwencje ma zmiana kwot minimalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel