WYDANIE ONLINE

Jaki sposób inwentaryzacji wybrać? Poznaj 11 najczęściej popełnianych błędów
Placówki oświatowe na ostatni dzień każdego roku obrotowego są zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów. Podpowiadamy, jakie są sposoby przeprowadzania inwentaryzacji, a także wskazujemy najczęściej popełniane błędy – których warto uniknąć.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o finansowaniu oświaty obejmuje zmiany nie tylko w sposobie finansowania oświaty, lecz także w Karcie Nauczyciela. Zmienione zostaną regulacje dotyczące czasu pracy nauczyciela czy awansu zawodowego i urlopu. Sprawdzamy szczegółowo, co zmienią nowe regulacje zapowiedziane w projekcie.

czytaj więcej »

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie ustalania podstawy wymiaru zasiłków nauczycielom i pracownikom zatrudnionym do 31 sierpnia 2017 r. w gimnazjach, a kontynuującym zatrudnienie w szkole podstawowej lub średniej. Przedstawiamy szczegóły.

czytaj więcej »

Jest już pewne, że od 1 stycznia 2018 r. pracownicy zarobią 100 zł więcej niż w poprzednim roku, tj. co najmniej 2.100 zł. Wzrośnie także godzinowa stawka pracy na umowie zlecenia, a także inne świadczenia pracownicze. Sprawdzamy, jakie!

czytaj więcej »

Nauczyciel dyplomowany, z co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole, od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego i z najwyższą oceną pracy, będzie mógł otrzymać dodatek wyróżniający. Takie rozwiązanie przewidziane jest w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Od kiedy będzie obowiązywać nowy dodatek?

czytaj więcej »

Niepubliczne jednostki oświatowe są zobowiązane do udzielenia informacji publicznej i nie  mogą zignorować wniosku o jej udostępnienie – tak uznał Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Dotyczy to jednak zakresu gospodarowania środkami publicznymi, czyli otrzymywanymi z gminy dotacjami.

czytaj więcej »

24 gminy otrzymają pieniądze na utworzenie, dostosowanie lub zapewnienie funkcjonowania miejsc w żłobkach lub klubach dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. W ramach programu „MALUCH plus” 2017 - edycja specjalna „Za życiem” do gmin trafi ponad 4,2 mln zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Dotychczasowe gimnazjum zostało zlikwidowane, a oddziały gimnazjalne włączono do szkoły podstawowej działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Nauczyciele realizują swoje godziny zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Czy będzie prawidłowo, jeśli wszystkie wydatki płacowe i pochodne zakwalifikowane zostaną w rozdziale 80101 szkoła podstawowa (nauczyciele są aktualnie pracownikami szkoły podstawowej), czy też należy wykazywać rozdział 80110 „Gimnazjum”, biorąc za podstawę zmianę z lipca 2017 w klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pedagog pracujący na pełen etat podpisał drugą umowę na 1/2 etatu jako logopeda. Czy przy naliczaniu wypłaty należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu dla każdej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Rodzice uczniów chcą wesprzeć szkołę w papier do ksero. Chcą tego dokonywać poprzez wpłaty na konto dochodów własnych szkoły jako darowizna na potrzeby szkoły? Czy można przyjmować takie wpłaty od rodziców? Czy w tytule wpłaty trzeba podać konkretny cel?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z dotacji oświatowej (dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach publicznej) można opłacić fakturę za nocleg uczniów i transport (wynajęta firma zewnętrzna) podczas wyjazdu edukacyjnego?

czytaj więcej »

wiper-pixel